МГ Ауто Инспект ДОО Тетово е лоцирана во комплексот Опел Ауто Цем на самиот влез од Тетово. Основна дејност на фирмата се услуги од доменот на техничка служба. Во таа смисла ги нудиме следниве услуги:

 

- единечно одобрување на возила (хомологација)

- индентификација и оценка на техничка состојба (и за трактори)

- одобрување на преправени возила (атест-ТНГ,КЗГ,Фолија,Кука)

- потврди за исполнување на посебни техничко-експлоатaциони услови (м6)

 

Сите заинтересирани страни за користење на нашите услуги може да контактираат со нас секој работен ден од 08 до 16 часот.