АТЕСТ т.е. Одобрување на преправени или поправени возила

 

                                             1. АТЕСТ на преправено возило со дополнително вградени уреди

 

                                              - течен нафтен гас (ТНГ)                                                 - компримиран земјен гас (КЗГ)

                                              - паралелни команди за авто-школа                         - уред за приклучување (КУКА)

                                      - заштитни фолии или обоени стакла                        - дигалки (кранови)

                                             - платформи за утовар и растовар                               - резервоари за погонско гориво

                                      - чистење на снег                                                             - разладување на товарен простор          

 

                                             2. АТЕСТ на преправено возило со променети карактеристики:     

      

                                             - промена на категорија                                    - промена на каросерија

                                             - промена на кабина                                           - вградување или вадење на седишта

                                      - промена на носечка рамка                            - промена на систем за потпирање (амортизери)

                                             - промена на погонски мотор                           - промена на возачко место

                                      - промена на варијанта и изведба                  - промена на димензии на возилото