МГ АУТО ИНСПЕКТ врши инспекции на сите категории на возила. За тоа сме акредитирани од страна на Институтот за Акредитација и овластени од страна на Министерството за Економија. По извршувањето на инспекцијата на возилото, за нарачателот на инспекцијата, издаваме излезен документ во облик на Потврда или Согласност.

 

Покрај наведените услуги дадени во менито, вршиме и:

                - корегирање на згрешени податоци или надополнување на незаведените податоци во

                  сообраќајната дозвола

                - втиснување на идентификациски ознаки (број на шасија и број на мотор)

                - евидентирање на заменети делови од претходно атестирани уреди

 

ИЗБЕРЕТЕ некоја од нашите услуги или обратете се до нас за подетални информации. 

 

Ви благодариме што се одлучивте да станете наш задоволен клиент!